کد مطلب: 13119 تعداد بازدید: ۲۸۰۱

مریم ریزی لنجانی

شنبه ۱ آذر ۱۳۹۳
ملیت :  ایرانی   -   قرن : 13 منبع : کتاب زنان نامدار شیعه به اهتمام احمد عیسی فر

مریم دختر شیخ جعفر ریزی از علما و فقها قرن سیزدهم هجری بود. او زنی فاضل و دانشمند بوده است. وی کتاب مطالب السوال را در رمضان 1287 ه.ق نوشت که خود نشانه فضل و مقام علمی اوست.