کد مطلب: 13117 تعداد بازدید: ۲۲۶۶

بنت عزیزالله المجلسی

شنبه ۱ آذر ۱۳۹۳
 بنت عزیزالله المجلسی                                          
قرن: نیمه دوم قرن یازدهم هجری قمری                       فرزند: عزیزالله
تألیفات: رساله های متعددی در مسائل فقهی، تعلیق من لایحضره الفقیه
دختر عزیزالله مجلسی(ف:1074 هجری قمری) است و نوه  ملا محمد تقی مجلسی اطلاق می باشد. وی از زنان محدث و فقیه شیعه بوده، است. نام و تاریخ ولادت و وفات وی بدست نیامد.
او در خاندان علم و فضیلت و تقوی تربیت یافت و فنون علم را از خاندان خود فرا گرفت.
وی از خود آثاری در فقه، اصول و حدیث باقی گذاشته است . رساله های متعددی در مسائل فقهی بدو منسوب است. به طوریکه مؤلف « اعیان الشیعه» از تعلیقات وی بر کتاب « من لایحضر الفقیه» نام برده است .مرحوم علامه امین در اعیان الشیعه او را چنین معرفی می نماید:« او از زنان فاضله بود . وی ادبیات را در خدمت بزرگان از خویشاوندانش و فقه و حدیث را نزد پدر و عمه بزرگوارش آمنه بیگم و دیگر بزرگان خاندانش فرا گرفته است .