کد مطلب: 12298 تعداد بازدید: ۶۸۷

معجزه دفاع مقدس

شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۳

روایت سردار باقر زاده:

طی عملیات تفحص، در منطقه چیلات، پیکر دو شهید پیدا شد، یکی از این  شهدا نشسته بود و با لباس و تجهیزات کامل  به دیوار تکیه داده بودند.

لباس زمستانی هم تنش بود. شهید دیگری لای پتو پیچیده شده بود. معلوم بود که این شهید درازکش  مجروح شده است. اما سر شهید دوم بر روی دامن این شهید بود، یعنی شهید نشسته سر آن شهید دوم را به دامن گرفته بود.

پلاک داشتند، پلاک ها را دیدیم که به صورت پشت سر هم است 555و556. فهمیدیم که آنها با هم پلاک گرفته اند. معمولا این ها که خیلی با هم رفیق بودند با هم می رفتند پلاک میگرفتند. اسامی را مراجعه کردیم در کامپیوتر دیدیم که آن شهیدی که نشسته است پدر است و آن شهیدی که دراز کش است، پسر است. پدری که سر پسر را به دامن گرفته است.

شهید سید ابراهیم اسماعیل زاده موسوی پدر و شهید سید حسن اسماعیل زاده پسر

اهل روستای باقر تنگنه بابلسر