کد مطلب: 8712 تعداد بازدید: ۳۹۹

دوره ضمن خدمت مدیران واحدهای حوزوی استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۲۰:۵۵
معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران استان اصفهان گفت : دوره تخصصی ضمن خدمت مدیران واحدهای حوزوی استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری از تاریخ 92/2/7 به مدت چهار روز در محل مدیریت استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان حمیدی معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران استان اصفهان گفت: دوره تخصصی ضمن خدمت مدیران واحدهای حوزوی استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری از تاریخ 7/2/92 به مدت چهار روز در محل مدیریت استان اصفهان برگزار شد.
وی در ادامه افزود: این دوره به میزبانی استان اصفهان و با حضور تعداد 45 نفر از مدیران مدارس سطح 2 و 3 استانهای مزبور برگزار شد.
حمیدی دروسی که در این دوره تدریس شد را به شرح زیر عنوان نمود:
اخلاق مدیریتی، مدیریت ارتباطات، مدیریت منابع انسانی، مدیریت بودجه و مدیریت عمومی.