کد مطلب: 82972 تعداد بازدید: ۴۴

بیانیه گام دوم انقلاب با محوریت سبک زندگی تبیین شد

چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۷:۱۵
نشست پژوهشی با موضوع تبیین بیانیه گام دوم انقلاب با محوریت سبک زندگی در مدرسه علمیه حضرت حکیمه(سلام الله علیها) سپاهانشهر برگزار شد.

نشست  علمی وپژوهشی با موضوع تبیین بیانیه گام دوم انقلاب با محوریت سبک زندگی اسلامی در مدرسه علمیه حضرت حکیمه(سلام الله علیها) سپاهانشهر اصفهان برگزار شد.

حجت الاسلام رسول ملکیان اصفهانی استاد و پژوهشگر حوزه علمیه پیش از ظهر امروز در جمع طلاب مدرسه علمیه حضرت حکیمه(سلام الله علیها) سپاهانشهر اصفهان به توضیح و معرفی منابع شناخت سبک های زندگی پرداخت و گفت: سبک زندگی شامل سه حوزه فکری؛ اسلام اندیش، غرب اندیش و باستان اندیش است که دارای مفاهیم موافق و مخالف با اسلام می باشد.

وی افزود: فرهنگ اسلامی با دو فرهنگ غرب اندیش و باستان اندیش سه گونه مواجهه شامل مقابله با طرد و حذف، جذب مطلق ؛  داد و ستدی و گفتمانی و علمی می تواند داشته باشد؛ که قطعا طلاب باید مواجهه علمی داشته باشند و آن را در قالب های علمی مطالعه و تحقیق و تطبیق و ارائه نمایند.

حجت الاسلام ملکیان اصفهانی افزود: لازمه این کار اول شناخت جامع دین اسلام است تا در مراحل بعدی نظریه پردازی کرد، گفتمان داشت، کتاب و سند راهبردی نوشت و سپس عملیاتی کرد.

وی در پاسخ به این سوال که چگونه و از چه منابعی باید وارد مطالعه، تحقیق و شناخت شد؟ گفت: منابع دو بخش می شود: عقل و در مقابل آن نقل می باشد که دو حجت ظاهری و باطنی رابرای انسان تشکیل می دهد. نقل عبارت است از احادیث معصومین و کتابهای آسمانی و عقل هم به  عقل نظری و عقل عملی تقسیم می شود.

حجت الاسلام ملکیان اصفهانی عقل نظری را که مربوط به حوزه فکر و اندیشه است به دو دسته حکمت نظری و حکمت عملی تقسیم نمود و تصریح نمود: حکمت نظری شامل مطالب فلسفی، منطقی، عرفان نظری و کلام می شود و حکمت عملی شامل فقه، اخلاق، سیاست، مدیریت، جامعه شناسی و روان شناسی است اما عقل عملی مربوط مربوط به ایمان و پذیرفتن ونپذیرفتن حقایق به حوزه انگیزه باز می گردد، اگرکسی این تقسیم بندی راخوب شناخت و به آن تسلط پیدا کرد می تواند تمام موضوعات و مسا ئل اسلامی و سبک زندگی اسلامی را  تبیین و دراین چهارچوب تحلیل وارزیابی کند.