کد مطلب: 68619 تعداد بازدید: ۱۰۱

در مدرسه حضرت نرجس(س) یزدانشهر مطرح شد؛

در زندگی واقع بینانه در مسیر ارزش ها حرکت کنیم

شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰:۳۳
نشست بهداشتی با موضوع «درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با روش اَکت» در مدرسه علمیه حضرت نرجس(س)‌یزدانشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان، مهناز براتی، سفیر سلامت مرکز خدمات حوزه در جمع طلاب گفت: دلیل رفتارهای ما یا بیرونی است یا درونی. در واقع دلایل بیرونی با حواس پنج گانه درک می شود که شامل دیدن، شنیدن، بوئیدن، لمس کردن و چشیدن است. رفتار دارای سه قسمت است:‌ پیشایند، پیامد و رفتار، برای دائمی شدن یک رفتار دلیل رفتار و استمرار رفتار نیاز است.

وی ادامه داد: انسان در 4 مرحله زندگی می کند. ذهن، واقعیت، ارزش ها و معنویت. ذهن یعنی دنیای درونی فکر، احساس، خاطره، میل، علاقه درونی، مقایسه ها، قضاوتها، بدبینی ها، شک و تردید و... ذهن کارخانه تولید فکر است و نقطه نهایی ندارد. آنچه در ذهن است عادی است و انسان سالم کسی است که مدام فکر می کند (اما بعضی ها امیر فکر و بعضی ها اسیر فکرند) ذهن اعتبار ندارد، واقعیت ندارد و اختیارش در دست ما نیست، لذا نمی تواند منافی زندگی باشد.

براتی افزود: مهم ترین تفاوت بین قوانین بیرونی و قوانین درونی این است که در عالم بیرون از هر چیزی که متنفر هستید آن را یا حذف می کنید یا از خود دور می نمایید. اما مهم این است که نمی توانی از این قانون برای عوامل درونی نیز استفاده کنید. پس نباید تلاش کنید که دیگر فکر نکنید فقط در عین فکر کردن کارهایتان را نیز انجام بدهید. کسی که اسیر ذهن شود پیشرفت نمی کند و خروج از منطقه ذهن سختی پاکی دارد و سختی ناپاکش این است که بخواهی افکارتان را حذف یا دور کنید. جلوی تولید فکر را می توانید بگیرید، چون ذهن مواد اولیه اش را از محیط و سبک زندگی می گیرد، ولی اگر در مورد موضوعی فکر کردن شروع شد نمی توانید جلوی تولیدش را بگیرید.

وی اظهار کرد: از جمله اموری که در ذهن هستند انتظار و آرزو است. مبنای انتظار فکر است انتظار چیزی است که از دیگران می خواهیم حال شدنی یا ناشدنی است. آرزو انتظاراتی است که از خودمان داریم آرزو هدف خوبی نیست، چون ما را محدود می کنند. پس کسی که در ذهن به سر می برد سردرگم می شود، نا امید و عجول است، از زندگی لذت نمی برد، بی انگیزه است تنبل می شود و دچار استرس می شود.

سفیر سلامت مرکز خدمات حوزه افزود: مرحله دوم زندگی واقعیات است. یک محله ای است کاملاً دیدنی، شنیدنی، حس کردنی، چشیدنی و بوییدنی که همان افراد اشیاء موقعیت ها و محیط زندگی ما هستند. واقعیت دو رنگ به خودش می گیرد رنگ ذهن و رنگ ارزش ها. که در آن رنگ ذهن به این معناست که‌ اگر با واقعیت وارد ذهن شدی شما را وارد محله ذهنی می کند و این خوب نیست. و رنگ ارزش ها، اگر با ارزش ها وارد ذهن شدید شما وارد محله ارزش ها شده ای و این خوب است.

وی اظهار کرد: ما باید با واقعیت زندگی در محله ارزش ها قرار بگیریم و در حالی که ذهن به تولید افکار می پردازد ما به زندگی واقع بینانه در مسیر ارزش ها ادامه دهیم.