کد مطلب: 63109 تعداد بازدید: ۲۷۰

در جلسه شوای علمی-پژوهشی حوزه خواهران اصفهان بررسی شد؛

آسیب ها و فواید طرح «مدرسه محوری»

سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۲۸:۰۸
جلسه شوای علمی-پژوهشی با موضوع «مدرسه محوری» در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان برگزار شد.

جلسه شوای علمی- پژوهشی با موضوع «مدرسه محوری» با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی ابطحی، مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان، زهرا سهرابی معاون پژوهش حوزه خواهران استان، خانم بلوچی مدیر مرکز تخصصی نرجس خاتون شاهین شهر، خانم کاشانی مدیر مرکز تخصصی فقه و اصول النفیسه اصفهان، حجت الاسلام والمسلمین محسن جلالی معاون آموزش و پژوهش مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان، حجت الاسلام عبدالرسول قاسمی، محسن برقی کار، حجت الاسلام الهی دوست، در مدیریت حوزه خواهران استان برگزار شد.

خانم سهرابی، معاون پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان در رابطه با این جلسه گفت: در این جلسه آسیب ها و فواید طرح مدرسه محوری توسط اعضاء شوای علمی-پژوهشی مدیریت حوزه  خواهران استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان با اشاره به نظرات اعضای شورای علمی پژوهشی، عنوان کرد: لزوم بازخوانی تشکیل مدیریت های استانی و بررسی مسائل دست و پاگیری که برگشت به گذشته (مدرسه محوری ) را موجب شده است از مباحث مطرح شده بود.

وی ادامه داد: مدرسه محوری نیازمند سازو کارهایی است که هنوز در حوزه های علمیه خواهران ایجاد نشده است.

 سهرابی افزود: مدرسه محوری مستلزم ایجاد هیئت های علمی در مدارس است تا امور اجرایی به مدیران و دیگر امور به هیئت علمی واگذار شود.

وی ادامه داد: با فقدان ساز وکارهای مدرسه محوری، لازم است مدارس علمیه در استان ها تجمیع شود و در صورت امکان مدارس منطقه ای شوند به عبارت دیگر از وسعت و تعدد مدارس علمیه کاسته شود.

معاون پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان ادامه داد: اقتضای مدرسه محوری آن است که مدارس سطح2 گرایشی شوند و بذر علمی سطوح عالی در مدارس سطح2 ایجاد شود.

وی از دیگر ملزومات در بحث مدرسه محوری را تقویت بنیه  علمی اساتید، مدیران و کادر دانست و گفت: مدرسه محوری موجب سلیقه ای شدن اداره مدارس می شود لذا برای جلوگیری از آن باید مباحث نظارتی با قوت بیشتری انجام شود.

سهرابی تصریح کرد: مدرسه محوری نیازمند شناخت نیازهای منطقه ای مدارس و برنامه ریزی مطابق آن نیازها می باشد.

 وی، یکی از آسیب های مطرح شده در زمینه مدرسه محوری از نظر اعضای شورای علمی پژوهشی را مباحث مربوط به رانت خواری بیان کرد.

معاون پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان در ادامه گفت: با توجه به قوت و ضعف مدارس نگاه تفکیکی در بحث مدرسه محوری به مدارس لازم به نظر می رسد و با عنایت به عدم وجود شفافیت های لازم طرح، بهتر است طرح به صورت آزمایشی درچند مدرسه ویا یک یا چند استان اجرا شود تا در صورت موفقیت فراگیر وسراسری شود.

وی اظهار کرد: دو نکته حائز اهمیت در زمینه مدرسه محوری باید مورد توجه قرار بگیرد این است که برخی از مدیران رویکرد پژوهشی ندارند و به علت عدم شناخت آنان  نسبت به اهمیت پژوهش علاقه ای به امور پژوهشی ندارند، لذا باید توجه کرد که در بحث مدرسه محوری این مدارس نیاز به نظارت بیشتری دارند.

سهرابی اضافه کرد: لازم است برای ایجاد تغییر نگاه مدیران در جهت امور پژوهشی برنامه هایی مانند برگزاری دوره های ضمن خدمت مدیران ارائه داد و مدیران باید در اجرای فعالیت های پژوهشی با معاونین پژوهش همراه باشد.    

معاون پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان با اشاره به برگزاری جشنواری رشد، گفت: در ادامه جلسه شورای علمی پژوهشی 3 موضوع از موضوعات ارائه شده  مدارس تحت پوشش بررسی وتصویب قرارگرفت.