کد مطلب: 51862 تعداد بازدید: ۱۶۸

در مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس س یزدانشهر بیان شد:

ما برای یادگیری به دنیا آمده ایم و دنیا آموزگار ماست.

شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۴۲:۲۶
نشست مشاوره ای با موضوع فنون مذاکره با همسر با سخنرانی سکینه مرادی، استاد حوزه و مشاور در مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس(س) یزدانشهر برگزار گردید.

استاد حوزه علمیه گفت: مذاکره و گفتگو با همسر در همه ی امور زندگی از جمله مسائل مالی، تربیت فرزندان و دیگر برنامه های زندگی کاربرد دارد. زن و شوهر باید در مسائل پیش آمده در زندگی با یکدیگر صحبت کرده و به توافق برسند تا گلدان عشق در زندگی آنها روزبه روز پربارتر گردد.

خانم مرادی ادامه داد: هر انسانی دارای یک آستانه شکیبایی و انفجار است و روابط زن و مرد در این آستانه قرار دارد اگر زن و مرد مذاکره نکنند مسائل روی هم انباشته می شود و تحمل ها در آستانه انفجار قرار می گیرد اینجاست که برخی می گویند این زن و شوهر که با هم رابطه خوبی داشتند و مشکلی با هم نداشتند چرا یکدفعه اینگونه شد؟ اگر مشورت کردن با همسر نباشد یا سردی می آورد و یا اینکه تمام رنجش ها، کینه و مشکلات روی هم جمع می شود و یکدفعه باعث انفجار می گردد.

وی افزود: مذاکره و گفتگو با همسر یکی از ابزارهای خوشبختی است. حالا این سوال پیش می آید که نحوه مذاکره با همسر چگونه باشد که نتیجه مذاکره رضایت بخش و سودمند باشد؟ مذاکره با همسر شرایط خاص و استثنایی دارد مثلاً بعضی ها در مذاکره به یکدیگر گوشه و کنایه می زنند و با صحبت هایشان همدیگر را تحقیر می کنند، مطلبی را به یکدیگر تحمیل می کنند و مچ گیری می کنند. از فامیل خود تعریف می کنند و به فامیل  دیگری توهین می کنند. بعد فکر می کنند این صحبت ها مذاکره است.

استاد حوزه ادامه داد: پیشنهادهایی برای مذاکره ثمربخش را ارائه می دهیم. سعی کنید پیش از صحبت کردن فکر کنیم، اگر در طول هفته از همسر خود نکته مثبتی دیدید در دقایق آغازین جلسه به آن اشاره کنید، برای حل مشکل، یک موضوع را انتخاب کرده و به سرانجام برسانید و سپس سراغ موضوع دیگری بروید. تفکر منطقی که همان آرامش است را جایگزین تفکر غیر منطقی که همان اضطراب است کنیم.

وی تصریح کرد: نکته مهم دیگر وقت و زمان مذاکره است. مثلاً خانمی در آشپزخانه در حال آشپزی کردن است که آقا برای مذاکره وارد آشپزخانه می شود. یا تلویزیون روشن است یا یکی از طرفین خسته یا گرسنه و عصبانی است و طرف دیگر می خواهد با او مذاکره کند، که این مناسب مذاکره نیست برای مذاکره با همسر باید وقت، شرایط و اوضاع و احوال دو طرف گفتگو را بسنجیم تا مذاکره سرانجام داشته باشد.

خانم مرادی یادآور شد: نکته مهم این است که در مذاکره سودمند خط قرمزها را بشناسیم، خط قرمز آنجایی است که بدانیم اگر بیشتر از این بحث را ادامه دهیم دعوا می شود بهترین جمله در این مواقع این است که بگوییم بعداً صحبت می کنیم یا اجازه بده وقتی دیگر در مورد این موضوع صحبت کنیم، که این به نفع طرفین است.