کد مطلب: 50425 تعداد بازدید: ۱۳۷

در مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس س یزدانشهر بیان شد:

اگر خداوند درهای برکت را به روی کسی باز کند این به واسطه عملکرد خودش است.

دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۴:۰۶
نشست اخلاقی با موضوع «انسان و عمل او» با سخنرانی «آیت الله سید رحیم توکل»، استاد اخلاق در مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس(س) یزدانشهر برگزار گردید.

استاد اخلاق حوزه علمیه گفت:‌ اگر خداوند عالم، کسی را عزیز کرد عملکرد خودش سبب عزت او شده است. اگر خداوند کسی را خار و ذلیل کرد باز هم عملکرد خودش سبب این امر شده است. اگر خداوند درهای برکت را به روی کسی باز کند و یا درهای نکبت و بدبختی به روی او باز شود باز این عملکرد خودش، سبب این امر شده است. هر چه به سر ما بیاید از عملکرد خودمان است. در دنیا هر چه بکاریم همان را برداشت می کنیم و هر دانه ای که پاشیدی همان را برداشت خواهی کرد. اگر ایمان کاشتی، ذلت درو نمی کنید و اگر ذلت کاشتی، عزت درو نخواهی کرد.

آیت الله سید رحیم توکل ادامه داد: در سوره شوری آیه 30 آمده است: و ما اصبکم من مصیبه فبما کسبت... و آنچه از رنج و مصائب به شما می رسد همه از دست خود شماست در صورتی که خدا بسیاری از اعمال بد را عفو می کند. در ادامه در سوره اعراف آیه 96 آمده است: و لو ان اهل القری ءامنوا واتّقوا.... و چنانچه مردم شهر و دیار همه ایمان آورده و پرهیزکار می شدند همانا ما درهای برکات آسمان و زمین را بر روی آنها می گشودیم. ولیکن چون آیات ما را تکذیب کردند ما هم آنان را سخت به کیفر کردار زشتشان رساندیم. پس با توجه به آیات وارده معلوم است که ایمان آوردن به خداوند سبب باز شدن درهای رحمت و برکت بر انسانهاست و تکذیب آیات و کفران نعمت سبب کیفر می گردد.

وی افزود: در سوره نحل آیه 112 آمده است: و ضرب الله مثلاً... و خدا بر شما حکایت کرد و مثل آورد مثل شهری را که در آن امنیت کامل حکمفرما بود و اهلش در آسایش و اطمینان زندگی می کردند و از هر طرف روزی فراوان به آنها می رسید... امنیت در آیات قرآن به نعمت مجهول تعبیر می شود چون تا زمانیکه امنیت در شهر و آبادی وجود دارد انسان متوجه آن نمی گردد و همین که امنیت از بین برود انسان متوجه آن می گردد. این امر در مورد سلامتی نیز صدق می کند تا زمانیکه انسان سالم است متوجه نعمت سلامتی خود نیست اما زمانیکه بیماری او را فرا گیرد می فهمد صاحب چه نعمتی بوده است. اگر در مقابل این نعمت ها شاکر بودخداوند برکات را از زمین و آسمان فرو می ریزد و اگر کفران نعمت نمود آن روزی فراوان را از او خواهد گرفت و برایش عذابی شدید قرار خواهد داد.  

استاد اخلاق افزود: اگر بخواهیم در دلها محبوب شویم چه کنیم؟ در سوره مریم آیه 96 آمده است: انّ الذین آمنوا و عملوا الصالحات .... هر که به دنبال ایمان و عمل صالح برود ما در دلها محبوبش می کنیم. از شما کسب عمل صالح و از ما محبوبیت در دلها. و تو دنبال ایمان برو و مومن شو عزیز کردنت با ما.

وی افزود: دنیا دار بلاست و دنیا با بلا پیچانده شده اگر گره به کارم افتاد چه کنم که گره از کارم باز شود؟ در سوره طلاق آیه های 2 و3 آمده است: و من یتق الله یجعل له مخرجاّ... و هر کس خدا ترس شود خدا راه بیرون شدن را بر او می گشاید و از جاییکه گمان ندارد به او روزی عطا کند... تو تقوی پیشه کن و پرهیزکار باش من از جاییکه گمان نمی کنی گره از کارت باز می کنم.

آیت الله توکل تصریح کرد: انسان در زندگی گاهی اموری را انجام می دهد که بعد از انجام آن پشیمان شده که چرا این کار را انجام دادهٰ گاهی حرفی می زنیم که بعداً از آن پشیمان هستیم و می گوییم کاش آن حرف را بر زبان نمی آوردیم. حالا چکار کنیم که در زندگی دچار این ای کاش گفتن ها نشویم؟ در سوره بقره آیه 255 آمده است: الله ولی الذین آمنوا... خداوند اهل ایمان را سرپرستی می کند تو کسب ایمان کن ما تو را سرپرستی می کنیم.