کد مطلب: 49302 تعداد بازدید: ۱۵۶

در موسسه آموزش عالی حوزوی مجتهده امین ره اصفهان مطرح شد:

دشمن به دنبال نابودی مبانی تفکر ایرانی است

دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۱۲:۲۴
نشست سیاسی با موضوع «گفتمان انقلاب اسلامی و نفوذ» با سخنرانی «علیرضا احسان دوست» کارشناس و تحلیل گر مسائل سیاسی در جمع طلاب موسسه آموزش عالی حوزوی مجتهده امین(ره) اصفهان برگزار شد.

احسان دوست پیرامون گفتمان انقلاب اسلامی و مساله نفوذ گفت: تنها جنگی که دشمنان شرق و غرب قدرتمند ما پس از جنگ جهانی دوم در یک ائتلاف بزرگ شرکت داشتند علیه جمهوری اسلامی ایران بود و علت آن چیزی جز مساله استقلال و شعار مبنایی ما تحت عنوان نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی نبود.


 وی ابراز داشت: آمریکا با اعتقادات لیبرالیستی و شوروی با اعتقاد مارکسیستی علیه ایران با اعتقادات اسلامی ائتلاف کردند


وی مطرح کرد: دشمنان ما از قبل علیه ما برنامه ریزی می کنند و همچنان که جنگ عراق علیه ایران اتفاقی نبوده و با برنامه ریزی بوده امروز هم مبنای کارشان همین است

 
 
کارشناس مسائل سیاسی  اذعان کرد: در مطالعاتی که در اسناد خارجی جنگ داشتم به این مطلب رسیدم که آمریکایی بعد از انقلاب علیه ایران 2 پروژه آژاکس 1 و 2 داشتند که آژاکس 1 همان کودتای نوژه بود و هدف آن نابودی انقلاب و امام بود که اگر جواب می داد آژاکس2 اجرا نمی شد و آژاکس2 همان جنگ عراق علیه ایران بود که چون پروژه اولی ناکام ماند با تقویت و حمایت صدام آن را راه اندازی کردند

 
وی همچنین افزود: جوانان ما جنگ کلاسیک را در مقابله با عراق به هم زدند و تولید علم جدیدی از جنگ کردند، علم ثابت شده این بود هر آنچه محاسبات مادی، امکانات مادی، بیشتر موفقیت در جنگ حتمی تر و جوانان ما این قاعده را برهم زدند


 احسان دوست تصریح کرد:  وقتی در جنگ 8 ساله ایران پیروز شد آمریکایی ها آمدند مهندسی معکوس را به کار بستند. متفکرانشان به این نتیجه رسیدند که مبانی ایرانیان را بشناسند و علیه آن مبانی کار کنند.


 وی گفت: آخرین طرح دشمن، پروژه نرمالیزاسیون جمهوری اسلامی ایران است، آنها در تولید مفاهیم نادرست استاد هستند مفاهیمی مثل تروریست خوب و تروریست بد را تولید کرده اند.