کد مطلب: 47863 تعداد بازدید: ۱۵۲

برگزاری نشست اخلاقی با عنوان «شرح رساله حقوق امام سجاد ع درمرکز تخصصی تفسیر وعلوم قرآنی ام الا ئمه س شهرستان نجف آباد

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۱۷:۰۵
جلسه اخلاقی ویژه طلاب با سخنرانی «حجت الاسلام شیروانی» استاد اخلاق در مرکز تخصصی تفسیر وعلوم قرآنی ام الائمه س برگزار شد.

استاداخلاق در ابتدا بااشاره به حدود خدا گفت: انسان باید حق خدا رارعایت کرده و شریک برایخدا قرار ندهد و انسان باید بداند که چه کسی راعبادت می کند و فقط عبد او باشد.

وی افزود: حق خداوند در شناخت اوست و رابطه بین معرفت و عبادت خدا لزومی است؛ یعنی وجود و عدم عبادت به معرفت خدا بسته است پس باید عبادت باشد و اعمالی همچون نماز و روزه و... خالص و لله باشد.

حجت الاسلام شیروانی تصریح کرد: در عمل و روح، باید امر و نهی الهی در انسان حاکم باشد و همراه این عبادت باید اطاعت باشد چون اطاعت اصل سلوک ماست و سپس با معرفت به وادی توحید وارد شویم.

استاد اخلاق در ادامه گفت: باید خود را همیشه در محضر خداببینیم و لحظه ای از او فاصله نگیریم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کافر نجس است بیان کرد: کافر مثل مرده است؛ شرافت بدن انسان به روح اوست لذا در کافر نفس الهی نیست و انسان به اندازه ای که از الهیت فاصله بگیرد دارای نجاست می شود.

حجت الاسلام شیروانی در پایان بیان کرد: انسان باید تمام کارهای خود را با رضایت خدا و لبخند وی تطبیق دهد و همیشه دست گدایی رابه سمت او ببرد و از خدا بخواهیم توفیق شناخت و تقرب به خودش را به ما بدهد.