کد مطلب: 45627 تعداد بازدید: ۱۶۳

رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی تبیین کرد:

راه های برقراری ارتباط موثر در پاسخگویی به سؤالات دینی

چهارشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۱:۲۸
حجت الاسلام مخدوم در کارگاه «مهارت های ارتباط موثر در پاسخگویی دینی»، گفت: یکی دیگر از مهارتهای ارتباط موثر، گوش دادن دقیق است و سخن گفتن نوعی احتیاج است، ولی گوش دادن هنر یک فرد پاسخگوست.

حجت الاسلام علی مخدوم، رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، در کارگاه «مهارت های ارتباط موثر در پاسخگویی دینی» که به همت  مؤسسه آموزش عالی حوزوی مجتهده امین(ره) اصفهان برگزار شد، به تبیین مفهوم و اهمیت ارتباط موثر، سهم ارتباط موثر در انتقال محتوا و مفاهیم ارزشمند پرداخت.

وی با اشاره به شرایط بیان یک پیام در نگاه قرآن در مورد مدل ارتباط غیرموثر، گفت: از جمله نکات مطرح شده این است که هر گونه اشکال و یا اختلال در ارتباط، معمولا سوء تفاهم خوانده می شود.

رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی ارتباط موثر را ارتباط بدون سوء تفاهم و با بیشترین میزان دریافت پیام توسط مخاطب دانست و با بیان موانع ارتباط موثر گفت: گفتگوی موثر در گرو شناخت دقیق مسأله اصلی و حل همان مسأله ، شکل می گیرد، وقتی محور اصلی سوال مشخص شود، می توان پاسخ مورد نیاز مخاطب را داد و او را قانع کرد، در غیر این صورت علی رغم اینکه ممکن است کلام بسیار شیوایی هم داشته باشیم ولی اصل بحث پاسخ داده نشده است.

حجت الاسلام مخدوم افزود: یکی از مهمترین مشکلاتی که در پاسخگویی مشاهده می شود این است که مساله اصلی سؤال مخاطب را نشناخته اند، حتی به دلیل نشناختن مساله اصلی گاهی اوقات ممکن است پرسشگر سوالش را با حواشی پر کند که پاسخگو دچار اشتباه شود، توجه به زوایای مختلف یک مسأله در ایجاد یک ارتباط مطلوب بسیار موثر است.

رئیس مرکز ملی پاسخگویی دفتر تبلیغات اسلامی از جمله نکات کلیدی مهارت در ارتباط را فهم و تحلیل مسأله مخاطب و عدم دخالت احساسات و داشتن تسلط و کنترل بر احساس دانست.

وی ادامه داد: در مشاهده مسائل صرفا به رویداد اکتفا نکنیم، بلکه سعی ما این باشد که با مطالعه و تحلیل روند شکل گیری، به شناخت دقیقتر برسیم، رویداد صرفا یک اتفاق ساده است و روند، سلسله ای از این اتفاقات است، بنابراین برای بررسی مشکل مخاطب جهت پاسخگویی صرفا به آخرین علت بسنده نکنیم، چرا که مشکل مخاطب موقتا برطرف می شود و هنوز علت اصلی پابرجاست.

وی گفت: یکی از نکات برقراری ارتباط موثر این است که باید مراقب خطاهای ذهنی خود باشیم، خطاها یافته های ذهن ما را آلوده می کنند، خطاها در صورت فعال شدن می توانند مجال فکر کردن را نیز از انسان بگیرند، همچنین از جمله نکات برقراری ارتباط موثر، متمرکز نشدن بر روی نکات منفی است.

رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، هر تفکری که انسان را از مسیر موفقیت دور کند را منفی نگری دانست و گفت: تحقیقات نشان داده است انسانهایی که با منفی نگری به دیگران نگاه می کنند، عمر آنها از افراد مشابه خودشان به طور معمول 7 سال کمتر است، با دید منفی نعمتی که خداوند در اختیار ما قرار می دهد،خود را به صورت عذاب نشان می دهد و فرد منفی نگر به مرور در مقابل فهم حقیقی مسائل از خود مقاومت نشان می دهد و نهایتا از یک مسأله بسیار کوچک مشکلی بسیار بزرگ پدید می آید.

حجت الاسلام مخدوم تصریح کرد: بهترین کار در ارتباط موثر، همدلی و همراهی با فرد دارای مشکل است، فهمیدن مسأله یعنی با درد فرد همراه شدن و او را آماده صحبت کردن.

وی  همچنین به آثار مثبت همدلی و همراهی اشاره کرد و تاکید کرد: یکی دیگر از مهارتهای ارتباط موثر، گوش دادن دقیق است و سخن گفتن نوعی احتیاج است، ولی گوش دادن هنر یک فرد پاسخگوست