کد مطلب: 39163 تعداد بازدید: ۱۴۹

برگزاری کارگاه آموزشی در جوار بارگاه ملکوتی ثامن الحجج

چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۱:۰۸
کارگاه آموزشی با موضوع «نگرشی دیگر به زیارت» با حضور جمعی از طلاب مدرسه علمیه حضرت فاطمه محدثه (س) اصفهان در جوار بارگاه ملکوتی ثامن الحجج برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی حجت الاسلام وحید خراسانیاز طلاب مشغول به تحصیل درس خارج فقه و اصول تعریف زیارت را این طور بیان داشت: زیارت عبارت است از دیوار دو طرفه و محصولی از سیستم فکری و رفتاری که آثار تضمین شده ای را دنبال می کند، فرد معتقد به این نظام فکری و رفتاری باید به نقطه ی پایانی برسد و رابطه ی زیارت و زندگی  را عمیق تر به دست آورد.

حجت الاسلام خراسانیافزود: این کارگاه بر اساس سیر منطقی در هر حرکت و فعالیتِ موفق برنامه ریزی شده است؛ یعنی طی شش مرحله که عبارت اند از: تعیین هدف، نقطه ی شروع، نقطه ی مرکزی، نقطه ی مقصد و برنامه ی حرکت و نقاط بحران و خطر.

وی گفت: بر اساس این شش مرحله می توان به ترتیب: زیارت، نیرو ی خدا جوی، معنای زندگی، قلب امام، ولایت یعنی همراهی با امام، خطرها، احساس حضور را تعریف کرد.

حجت الاسلام خراسانیمرحله اول هدف گزاری زیارت را نیروی خداجویی بیان داشت و هدف از بحث را تغییر نگرش نسبت به حقیقت زیارت خواند و افزود: زیارت هنگامی محقق می شود که توجه زائر بر خصوصیات و محتویات درونی زیارت متمرکز گردد و زیارت حقیقی برتر از حاجت گرفتن و حاجت روا شدن است.

حجت الاسلام خراسانیمرحله دوم را تعیین نقطه ی شروع و معنای زندگی برشمرد و هدف بحث را دستیابی به زمینه ی لازم برای ارتباط با حقیقت زیارت در نیروی خداجویی برشمرد که زیارت به زندگی معنی می بخشد و اولویت های زندگی را تغییر می دهد در زیارت مسائلی را ملموس می کند که تعریف جدیدی از نفع و ضرر زندگی ارائه می دهد.

وی بیان داشت: مرحله سوم قلب امام نقطه ی مرکزی که با استناد به حدیث (من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه) هدف زیارت دستیابی به روح زیارت است یعنی نیروی خداجویی الهی.

حجت الاسلام خراسانیمرحله چهارم را همراهی با امام در زیارت تا اعماق زندگی بیان داشت که با هدف دستیابی به برنامه و چگونگی ارتباط با امام علیه السلام می باشد و راه تحقق آن انجام واجبات و مستحبات و ترک محرمات است.

 وی مرحله پنجم را تعیین و تشخیص بحران ها و خطرات دانست که همه ی این خطرات ریشه در خود محوری و زائر گرائی دارد.

حجت الاسلام خراسانیدر پایان مرحله ششم را احساس حضور در زندگی دانست و گفت:  حفظ ارتباط با امام در اصل عمل به دستورات دین می باشد.

 شایان ذکر است در پایان این کارگاه آموزشی بسته های فرهنگی به طلاب ارائه شد که شامل کتب پرسش های دخترانه، سبک زندگی رضوی بود.