کد مطلب: 37188 تعداد بازدید: ۲۲۱

برگزاری جلسه مناظره بین دانشجویان دانشگاه پیام نور و طلاب مدرسه علمیه الزهرا س چادگان

چهارشنبه ۲۲ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۶:۲۵
جلسه مناظره ای میان دانشجویان دانشگاه پیام نور و طلاب مدرسه علمیه الزهرا(س) چادگان با حضور اساتید، طلاب و دانشجویان برگزار شد.

مریم نوروزی، استاد دانشگاه در این مناظره گفت: تعریف وحدت حوزه و دانشگاه به طور دقیق مشخص نیست، برخی منظور از این وحدت را وحدت سیاسی می دانند.

وی  با بیان اینکه برخی معتقدند بین حوزه و دانشگاه نمی تواند وحدت برقرار شود چرا که دانشگاه محلی برای مد گرایی و حوزه محلی برای سنت گرایی است افزود: در دانشگاه پیام نور چون ارتباط استاد و دانشجو مستمر نیست، تأثیر گذاری استاد بر دانشجو کمتر است، لذا کمتر می تواند دانشجو را به سمت مذهب سوق دهد.

وی ادامه داد: تبادل اساتید حوزه و دانشگاه می تواند تأثیر به سزایی در برقراری ارتباط بین حوزه و دانشگاه داشته باشد و همچنین پژوهش و مقالات مشترک بین طلاب و دانشجویان در نزدیک شدن افکار این دو قشر نقش مهمی دارد، همچنین اردو های فرهنگی، تفریحی بین طلاب و دانشجویان در تحقق این وحدت نقش دارد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: دشمن هنگامی که وحدت حوزه و دانشگاه را با هم ببیند در صدد جدا کردن این دو قشر از یکدیگر است، به همین منظور از داخل حوزه  و دانشگاه شروع می کند، لذا باید کنار هم بودن و تعامل را  با ادامه  جلسات  مشترک حوزه و دانشگاه  یا حتی از طریق فضای مجازی ادامه دهیم.

وی افزود: اتخاذ روش مشترک آموزشی و پژوهشی یکی از موثرترین راه های ایجاد نزدیکی بین این دو نهاد است.

نوروزی با اشاره به اینکه وحدت هماهنگی میان حوزه و دانشگاه  در واقع بین تمام اقشار باید وجود داشته باشد اظهار داشت: باید این وحدت را به وحدت حداکثری برسانیم و این دو نهاد در یک سیستم هماهنگ بتوانند به تولید علم در عرصه های مختلف بپردازند.

استاد حوزه گفت: وحدت در روش تحقیق اعم از نقلی و عقلی، تقابل بین دانشجو و طلبه با یکدیگر، اردوهای تفریحی، تحقیق میدانی بین دانشجو و طلاب، استفاده طلاب و دانشجویان از نوآوری و پیشرفت های یکدیگر راهکارهایی  برای وحدت حوزه و دانشگاه است.