کد مطلب: 34730 تعداد بازدید: ۱۶۷

پیشینه تحقیق، صحنه فضل فروشی نیست

یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۵۱:۴۳
محبوبه نصراللهی، معاون پژوهش مدرسه فاطمیه(س) در نشست پژوهشی مشترک با عنوان «آسیب شناسی تحقیقات پایانی» پیرامون اهمیت و دقت در انتخاب عنوان و جلوگیری از ورود آسیب از ابتدا، با انتخاب صحیح و درست موضوع گفت: انتخاب موضوع اگر با شرایط و اصول و طبق معیارهای صحیح انجام گیرد تا پایان تحقیق با مشکلات اساسی روبرو نخواهیم بود و مانع بسیاری از آفات و آسیب ها خواهد شد.

محبوبه نصراللهی، معاون پژوهش مدرسه فاطمیه(س) نجف آباد در نشست پژوهشی مشترک با عنوان «آسیب شناسی تحقیقات پایانی» پیرامون اهمیت و دقت در انتخاب عنوان و جلوگیری از ورود آسیب از ابتدا،  با انتخاب صحیح و درست موضوع گفت: انتخاب موضوع اگر با شرایط و اصول و طبق معیارهای صحیح انجام گیرد تا پایان تحقیق با مشکلات اساسی روبرو نخواهیم بود و مانع بسیاری از آفات و آسیب ها خواهد شد.

نصراللهی در ادامه صحبتهای خود، به تعریف و چیستی طرح تحقیق و اینکه سند و نقشه و پیش نویس هر پژوهشی است به بیان دلایل اهمیت طرح تحقیق بعنوان مهم ترین و اصلی ترین بخش هر پژوهش و همچنین درآگاه کردن هدف ما به کسانی که در تصویب طرح موثرند و اینکه باید سودمند و قابلیت دفاع داشته باشد، پرداخت.

معاون پژوهش مدرسه فاطمیه(س) نجف آباد در توضیح بیان مساله و آسیب این قسمت افزود: شرح پرسش اصلی پژوهش و توصیف آن از جنبه های مختلف از الزامات این قسمت است که متاسفانه موارد کنترلی این قسمت اکثرا رعایت نمی شود و تا پایان کار با مشکل مواجه خواهد شد.

وی در ادامه با توضیح اینکه اهمیت و ضرورت دومین گام طرح تحقیق است به جداسازی این دو مولفه از یکدیگر پرداخت و با در نظر گرفتن دو مولفه نظری و کاربردی در نگارش اهمیت و دو مولفه زمان و مکان در ضرورت تحقیق به توضیح جداگانه هریک پرداخت و عدم تفکیک این دو را از آسیب های این قسمت برشمرد.

 

معاون پژوهش مدرسه فاطمیه نجف آباد با معرفی پژوهش های مرتبط و هم خانواده به توضیح پیشینه تحقیق پرداخت و اینکه این قسمت صحنه فضل فروشی نیست و ثمره این قسمت که جلوگیری از دوباره کاری است بیان داشت: دراین قسمت در واقع به ذکر پژوهش هایی بپردازیم که قصد تکمیل یافته ها و یا رفع اشتباهات و یا رد نتایج را داشته باشیم.

وی در ادامه با توضیح نگارش سوالات تحقیق و دسته بندی به دو قسمت اصلی و فرعی گفت: سوالات آشکارترین نقطه شروع هر تحقیقی است که با افعالی خاص ساخته و بهتر است هر سوال دربردارنده یک متغیر باشد.

وی با توضیح قسمت های پیش فرض و فرضیه مبنی براینکه اصول و پایه های کلی مسلم و بدیهی است که با بیان آنها اصول حاکم فکری بر خویش را نشانگر هستیم و  به بیان فرضیه که نقش راهنما و مرحله حساس تحقیق است به توضیح این قسمت نیز پرداخت.

 

نصراللهی در ادامه به توضیح روش تحقیق که تابعی از اهداف است به بیان آسیب ها و اشتباهات رایج این قسمت مبنی براینکه با عباراتی کوتاه روش را توضیح و بدون توجه به شیوه مطالعه و نحوه بررسی کتب به نگارش این قسمت می پردازند، پرداخت.

وی در ادامه به توضیح اهداف کلی و جزیی که نقطه نهایی رسیدن محقق است پرداخت و با توضیح اجمالی مفاهیم و متغیرها، به توضیح تفصیلی واژگان کلیدی که تشخیص و تبیین آنها اولین مرحله در توسعه و گسترش دانش است پرداخت و گفت: در این قسمت پژوهشگر برای ایجاد ارتباط و ذهنیت مشترک بین خود و مخاطب به توضیح اصطلاحات و مفاهیمی که تصور می کند قابلیت برداشت گوناگون را دارد، می پردازد.

معاون پژوهش فاطمیه نجف آباد در پایان به توضیح چگونگی نگارش ساختار و همچنین محدودیت ها و مشکلات تحقیق که غالبا با مشکلات محقق اشتباه می شود وارد توضیح فصل مفهوم شناسی شد و افزود:  سعی شود هیچگاه بخش تعاریف را به مجموعه ای از نقل قول های به هم چسبیده مبدل ننمایید و ملاک اصلی کیفیت کار است و نیازی به پر حجم کردن بی مورد پژوهش نداریم.