کد مطلب: 34728 تعداد بازدید: ۲۳۳

نشست پژوهشی «آسیب شناسی تحقیقات پایانی» برگزار شد

یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۳۹:۰۳
نشست پژوهشی مشترک با عنوان «آسیب شناسی تحقیقات پایانی» مدارس نجف آباد و حومه با حضور معاونین پژوهش 5 مدرسه شهرستانهای نجف آباد، گلدشت، ویلاشهر و یزدانشهر، در مدرسه علمیه فاطمیه نجف آباد برگزار شد.

اکرم بهرامیان، معاون پژوهش مدرسه زهراییه ضمن معرفی دو مولفه موانع و آفات به عنوان آسیب ها و برشماری موضوع، محتوا و ساختار به عنوان سه مورد از موانع و همچنین 6 مورد  از آفتها از جمله عدم رعایت قانون کلیات، چکیده، مقدمه، نتیجه، ظاهرتحقیق و آدرس نویسی، به توضیح مفصل آسیب شناسی موضوع پرداخت.

وی در این زمینه با بیان اینکه از جمله آسیب های موضوعات تحقیقات پایانی می توان مبهم بودن موضوع، کلی بودن و تکراری بودن را برشمرد، گفت: در برخی موارد عدم تناسب موضوع با سطح توانمندی و علمی طلبه و صرفا علاقمندی به عنوان از دیگر معضلات و مشکلات در انتخاب موضوع است.

در ادامه نشست، اعظم سرمدی، معاون پژوهش مدرسه یزدانشهر به توضیح رعایت نکاتی مهم در نگارش متن، به علمی بودن و استفاده از منابع معتبر اشاره کرده و با توضیح نکات ویرایشی و چگونگی شماره گذاری صقحات و موضوعات، به توضیح پاورقی و انواع آن پرداخت.

معاون پژوهش یزدانشهر در پایان با توضیح روش فهرست گذاری اتوماتیک و تنظیم صفحه عنوان و مشخصات، به بحث خود با پاسخگویی به پرسش های حاضران خاتمه داد.

همچنین درادامه نشست زهرا گورویی، معاون مدرسه گلدشت به بیان تفصیلی تنظیم و نگارش فهرست منابع و انواع ارجاع دهی و روشهای آن با پرسش و پاسخ از طلاب پرداخت.

در پایان نشست طاهره شفیعی، معاون پژوهش ویلاشهر به بیان آسیب های کلی چکیده، مقدمه و نتیجه پرداخته و عدم دانش علمی و عملی که منوط به عدم رعایت اصول و قواعد و همچنین عدم تمرین اصلی است را از مهمترین آسیب ها دانست.

شفیعی از جمله آسیب های چکیده را نداشتن دانش چکیده نویسی دانست و گفت: تابلوی هر تحقیقی چکیده است که درابتدای هر تحقیق و بصورت فشرده و در دو پاراگراف می باشد ولی آخرین نوشته محقق است.

وی در ادامه مباحث خود به بیان نکته مهم مقدمه که گزارشی از طرح تحقیق ولی جذاب و گیراست پرداخت و صحبتهای خود را با توضیح آسیب نتیجه تحقیق که جواب جمع بندی های تحقیق است نه خود تحقیق، پایان داد.

نشست معاونین پژوهش که درمحل مدرسه فاطمیه نجف آباد برگزار گردید با پرسشهای طلاب و پاسخگویی معاونین به کار خود پابان داد.