کد مطلب: 33177 تعداد بازدید: ۲۰۵

برگزاری نشست اخلاقی در مدرسه علمیه سیدالشهدا ع اصفهان

رسالت امروز طلبه نشر معارف دین و تبلیغ آن است

سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۷:۰۸
حجت الاسلام صغیرا با اشاره به رسالت یک طلبه اظهار داشت: طلبه ها باید تفسیر قرآن و تفسیر نهج البلاغه و بحث کارشناسی خانواده و مهدویت داشته باشند.

حجت الاسلام صغیرا مشاور و استاد حوزه و دانشگاه در جمع طلاب مدرسه علمیه سیدالشهدا(ع) اصفهان گفت: همه انبیا برای هدایت بشر آمدنـد و صد و بیست و چهار هزار پیامبر یا به شهادت رسیدند یا از دنیا رفتند و یازده امام معصوم همه به شهادت رسیدند و امام دوازدهم غایب هستند و این ولایت فقیه است که ضامن اجرای قوانین اسلامی می باشد.

وی با بیان اینکه شرایط امروز جامعه در دینداری خوب است و در طول زندگی بشر هیچ گاه این آزادی برای تبلیغ دین نبوده است گفت: امروز باید حوزه علمیه در راس کار باشد، ولی به رسالت خود عمل نمی کند و خیلی از طلبه ها بعد از تحصیل هرز مـی روند و یا در کارهای اجرائی جذب مـی شوند.

استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: هدف از اول نباید اشتباه باشد، ما باید ایمان به هدف داشته باشیم، ما امام زمان داریم، در امر تبلیغ بسیار نیرو نیاز داریم.

وی با اشاره به اینکه داشتن مهارت سخنوری مهم است اظهار داشت: طلبه ها نبایـد ناامید باشند و اگر طلبه مطالعه کند و درس حوزه را اصل بدانـد و کنارش هم مطالعه داشته باشد آینده ای بسیار موفق درپیش رو دارد.

 حجت الاسلام صغیرا در ادامـه افـزود: کسب علم در حوزه بسیار ارزش دارد و ارزش آن از خون شهـدا بالاتر است «مدادالعلماءافضل من دماءالشهدا» و یک عالِم خیلی برکات دارد و سعی کنیـد برای حـوزه زحمت بکشید .

استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد:شما خواهران باید مهارت ارتباط با مردم را یاد بگیرید و اگر غیر طلبه با ریش تراشیده تفسیر می گوید این عیب کار طلبه ها است چرا ما کار نکـرده و زحمت نکشیده ایم، ما باید موضوعات خانـواده را کار کنیم.

وی با بیان اینکه بهترین سبک زندگی، زنگی به روش اهل بیت است گفت:  حدیث کساء 70 نکته در رابطه با خانواده دارد.

استاد حوزه  در ادامـه افزود: بدانیـد که مردم عاشق اهل بیت هستنـد، ما روش درست را فرا نگرفته ایم و اظهـار ارادت مردم نسبت به اهل بیت بیشتر از ماست مردم ساعت ها در سرما و گرما برای امام حسین(ع) کار می کنند، حتی گناهکار هم در ماه محرم مقید است ولی ما برای او جایگاه دین را نگفته ایم.

وی گفت: باید مطالعه کنیم و مهارت های تبلیغ را یاد بگیریم و زبان مردم را بدانیم تا از لحاظ مادی و معنوی تامین شویم و طلبه ها باید تفسیر قرآن و تفسیر نهج البلاغه و بحث خانواده و مهدویت داشته باشند.

حجت الاسلام صغیرا یادآور شد: سخنرانی همراه با روضه قداست دارد و اگر طلاب قداست نداشته باشند،  هیچ فایده ای ندارد،  طلبه باید روضه خوان باشد و بداند جیره خوار امام زمان است و کار طلبگی که همان تدریس و تبلیغ است را بکند و برکتی که تبلیغ دارد هیچ کاری ندارد.