کد مطلب: 32722 تعداد بازدید: ۱۵۶

عزت دائمی در راهی است که خداوند تعیین کرده است

آیت الله ناصری هدف از خلقت را کمال توحیدی دانست و گفت: عزت دائمی در سیر به طریقی است که خدا تعیین کرده است؛ مسلمان باید تسلیم حق و شیعه باید پیرو حق باشد.

سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۱۰:۵۵
آیت الله ناصری در دیدار با طلاب ممتاز پژوهشی_فرهنگی_آموزشی موسسه آموزش عالی فاطمة الزهرا(س) اصفهان گفت: هدف شما خواهران طلبه هدف مقدسی است، زیرا قرار است حاملین ولایت و توحید و ناشرین احکام الهی شوید.

وی با بیان اینکه این راه هم مرضی الهی است، زیرا می خواهید از طریق علم و دانش خود را به حقیقت ولایت، توحید و عبودیت برسانید تاکید کرد: هدف از خلقت هم همین کمال توحیدی است و حال عده ای اسیر نفس هستند و عده ای اسیر حقند.

 

آیت الله ناصری گفت: حضرت حق ما را در عالم ذر خلق کرده و همه آنجا به رب بودن او اقرار کردیم و همه گفتند قالوا بلی، بله تو خدای ما هستی و کسی که مستحق فرمانبرداری کل هستی است تویی.

 

وی ادامه داد: از عالم ذر تنزل کردیم و سیر نزولی داشتیم و در همه مراتب نزول او رب بوده است و ما را تربیت کرده است بدون اینکه ما طلبکار او باشیم، حال که به ذهن من القا کرده است که به حوزه بروم، باز او مدیر و مدبر است پس چرا از او غافلیم؟!

 

استاد اخلاق حوزه علمیه راه حق را شبیه اتوبان دانست و افزود: عزت دائمی در سیر به طریقی است که خدا تعیین کرده است؛ مسلمان باید تسلیم حق و شیعه باید پیرو حق باشد.

 

آیت الله ناصری گفت: ابزار این سعادت و تکامل هم علم و عمل است «الذین آمنوا و عملوالصالحات» و خواهران طلبه بیشتر توجه تان به هدف باشد که هدف مقدس است و باید بنده، مجذوب و پیرو او باشیم «و التامین فی محبة الله», محبت به او داشته باشیم, خدا ما را غرق نعمت کرده است، چرا از او غافلیم.

 

وی تاکید کرد: وجود کامل انسان، یعنی یک دنیا خودت را بشناس که من عرف نفسه فقد عرف ربه و خواهران بدانید برای گذر از این عالم دنیا، مشکلات زیادی در پیش داریم.