کد مطلب: 31086 تعداد بازدید: ۱۶۲

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه دانش آموخته حوزه علمیه خواهرا ن اصفهان

سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۱:۴۱
راضیه باقری دانش آموخته مرکز تخصصی فقه واصول النفیسه اصفهان از پایان نامه خود با عنوان مرور زمان از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران با رویکردی در فقه جزادفاع کرد.

این جلسه با داوری دکتر سیدمحمدهادی مهدوی و حضور استاد راهنما حجت‌الاسلامعبدالرسول احمدیان واستاد مشاورحجت‌الاسلام‌ مهدی باقری سیانیدر مدیریت حوزه های علمیه خواهران اصفهان برگزار شد. راضیه باقری در دفاع از پایان نامه خود ابتدا به ساختار تحقیق خود اشاره نمود و گفت:موضوع مرور زمان همواره از زوایای مختلف بررسی و ارزیابی‌شده است، یکی از مسائل پیرامون بحث مرور زمان که در اینتحقیق بیشتر مورد بررسی قرارگرفته،جنبه حقوقی آن است. حال سؤال این است که جایگاه مرور زمان در فقه و حقوق موضوعه ایران چگونه است؟

وی خاطر نشان کرد: در آیات و روایات به‌طور صریح موضوع مرور زمان بیان‌نشده است اما با توجه به مسائل مرتبط می‌توان آن را به اثبات رساند.

خانم باقری گفت: در نظام حقوقي ايران با تأسي از ساير نظام‌های حقوقي دنيا نهاد مرور زمان به رسميت شناخته است. به‌طوری‌که قانون‌گذار ايران مرور زمان را نه‌تنها به تعزيرات شرعي بلکه به مجازات عرفي بازدارنده که تخلفات اقتصادي مندرج در قانون تعزيرات حکومتي نيز از مصاديق آن است تسري داده است.

وی تصریح کرد:در حقوق موضوعه مرور زمان نسبت به جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی و تعزیری باشد پذیرفته‌شده است و لذا در امور حقوقی و جرائمی که مستوجب مجازات قصاص، حدود و دیات باشند جاری نمی‌شود.