کد مطلب: 29786 تعداد بازدید: ۲۰۲

برگزاری دوره آموزش عقاید در مدرسه علمیه فاطمه الزهراس ویلاشهر

یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۰:۴۴
دوره آموزش عقاید ویژه طلاب و دانش آموختگان در مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س) ویلاشهر برگزار شد.

خانم بهاء لو مدیر مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س) ویلاشهر گفت: این دوره از از زمستان 1394 آغاز شده و در حال حاضر به صورت یک جلسه در هفته ادامه دارد.

وی مباحث مطرح شده در این دوره را براهین خداشناسی شامل : برهان نظم، برهان حرکت، برهان حدوث، برهان صدیقین، برهان وجوب و امکان و برهان فطرت عنوان نمود.

مدیر مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س) ویلاشهر گفت: در این دوره به مباحث خداشناسی، اوصاف خدا شامل  قدرت، علم و حیات و شبهات مربوط به صفات پرداخته می شود.