کد مطلب: 26968 تعداد بازدید: ۲۵۷

برگزاری دوره تخصصی تربیت مربی نوجوانی در مدرسه علمیه حضرت فاطمه محدثه س اصفهان

پنجشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۱:۲۳
دوره تخصصی تربیت مربی نوجوانی با موضوع سرمایه های نوجوانی در مدرسه علمیه حضرت فاطمه محدثه(س) اصفهان برگزار شد.

فخر السادات خسروانی، کارشناس خانواده و مشاور گفت: تئوری رابطه با نوجوان، رفتار عاشقانه است و تعهد داشتن نسبت به رفتار عاشقانه و پذیرفتن سختی آن، مهم تر است.

کارشناس خانواده در ابتدای مباحث خود این سوال را مطرح کرد که آیا همان گونه که دوست داریم دیگران ما را ببینند همانگونه رفتار می کنیم؟ ارزش های ما چیزهایی است که دوست داریم دیگران بعد از مرگ درباره ما بگویند و در این راستا ارزش ها با خواسته ها متفاوت است.

خسروانی در راستای این مطلب تصریح کرد: در دوره نوجوانی خواسته ها و انتظارات، تمامی ندارد، چرا که دوره  نوجوانی خواستگاه اصلی اختلالات در زندگی است یعنی یک سری از اختلالات با یک سری از بحران ها بارز می شود به طوری که می توان گفت خلق نوجوان تنظیم نیست و در رفتارهایی مثل زود رنجی، تمایل به دوستان، انتظارات و خواسته ها و انواع خودها پدیدار می شود و خود نگرانی در رفتار با نوجوان نمود پیدا می کند و در این راستا خود مهربانی ما، باید در ارتباط با نوجوان بیشتر آشکار شود.

کارشناس ارشد کودکان استثنایی با نیاز های خاص و رفتار درمانی در ادامه این مطلب که در دوره نوجوانی خواسته ها و انتظارات تمامی ندارد گفت: در رابطه با نوجوان مهمترین بخش ارتباط، حفظ حرمت است و با توجه به این مطلب این نکته حاصل می شود که در ارتباط با نوجوان، راهنمایی، نصیحت، سرزنش و انتقاد کارایی ندارد چرا که سرمایه سوز هستند و فقط  درک مشاوره طرف مقابل مطرح است.

 

خسروانی در خلال مباحث خود به آسیب رفتاری دوره نوجوانی اشاره و بیان داشت: یکی از آسیب ها افسردگی است که باعث کاهش انرژی و از دست دادن انگیزه می شود و همچنین نوجوانی که مشکل رفتاری دارد نیاز به عشق بیشتری دارد، به طور مثال می توان گفت مدارس مقرراتی دارد که برای نوجوانی که با مدرسه رفتن مشکل دارند مضر است.

 

وی گفت: تئوری رابطه با نوجوان، رفتار عاشقانه است و تعهد داشتن نسبت به رفتار عاشقانه و پذیرفتن سختی آن مهم تر است.

 

خسروانی  بیان داشت: مهم ترین سرمایه های زندگی سرمایه معنوی، روانشناختی، اجتماعی است، سرمایه معنوی سرمایه های احساسی هستند و شامل ایمان، تشکر، قدردانی است؛ بنابراین، خانواده ای که سرمایه معنوی ندارند یک خانواده سرگشته است.

وی ادامه داد:  تربیت؛ بالفعل کردن استعدادهای بالقوه است و حال تربیت در این سرمایه های اجتماعی، معنوی، روانشناختی نمود پیدا می کند.

این استاد حوزه تصریح کرد: همکاری، مشورت، اعتماد سرمایه ها ی اجتماعی هستند که اگر نوجوان هویتش را زود کسب کند در دوره نوجوانی لذت می دهد بنابراین با نوجوان همکاری کنید و ابزارهای هیجانی خود را کنترل کنید که اگر کلامی منفی از دهانمان خارج شود، جمع کردن آن سخت است.

وی افزود: به نوجوان باید اعتماد کرد و نصیحت کردن این اعتماد را از بین می برد، نوجوان دوست دارد قهرمان پروری کند و شخصیت های منفی، قهرمانانش هستند.