کد مطلب: 22628 تعداد بازدید: ۳۰۷

برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع دنیای مدرن و سبک زندگی اسلامی در خانواده از سوی مدرسه علمیه خواهران الزهرا المرضیه س اصفهان

چهارشنبه ۹ دى ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۴۱:۱۰
برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع دنیای مدرن و سبک زندگی اسلامی در خانواده از سوی مدرسه علمیه خواهران الزهرا المرضیه (س) اصفهان کرسی آزاد اندیشی با موضوع دنیای مدرن و سبک زندگی اسلامی در خانواده با حضور حجت الاسلام والمسلمین علیرضا ناجی دبیر کرسی های آزاد اندیشی استان اصفهان به عنوان دبیر علمی و استاد داور به صورت طلبه محور با مشارکت پایگاه بسیج مکتب الزهرا (س) در مدرسه علمیه خواهران الزهراء المرضیه (س) اصفهان و با تعداد 80 نفر از طلاب برگزار شد.

در این کرسی سمانه هدایت و لیلا قاضی عسگر از طلاب مخالف اختلاف سبک زندگی اسلامی با دنیای مدرن و نیلوفر ابراهیم آبادی و سعیده سادات مکاری از طلاب موافق سبک زندگی اسلامی مطالب خود را ارائه دادند. در ابتدای این نشست پس از طرح بحث توسط دبیر علمی، سمانه هدایت به تعریف مدرن از نظر لغوی و اصطلاحی پرداخت و مدرنیته را یک پدیده ی دو لبه معرفی کرد و گفت مدرنیته یک سری پیامدهای مثبت و منفی دارد که پیامد مثبت آن همان دهکده ی جهانی است که می توان نهادهای اجتماعی را در آن پذیرفت و پیامد منفی آن بحران های عاطفی و فاصله های طبقاتی است.

وی ادامه داد: دین باید متناسب با تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشد تا بتواند با مدرنیته که واقعیت بشری است سازگاری پیدا کند. مدرنیته فقط محدود به رسانه نیست و خیلی از مشکلات که برای ما پیش می آید به خصوص در بحث پزشکی و درمان دردها با دارو که این را مدیون غربیم، البته این را هم قبول داریم که تمدن از اسلام وارد اروپا شد.

لیلا قاضی عسگر از دیگر مخالفین بحث گفت: استفاده از تلویزیون ، ماهواره ، وسایل برقی، فضای مجازی و وسایل ارتباطی اینها همه جزء مدرنیته و دنیای مدرن است که اگر بخوهیم قبل از استفاده از این ابزار آموزش ندهیم، اشکال از دنیای مدرن نیست بلکه اشکال از خود ماست که طرز استفاده صحیح را آموزش نداده ایم.

وی ادامه داد: مثلا در فضای مجازی خیلی ها موافق و خیلی ها مخالف هستند. مخالفین معتقدند خانواده ها را از هم دور کرده است و از طرف دیگر موافقین می گویند فضای مجازی کار ما را خیلی حل می کند. اما واقعیت این است که ما نمی توانیم استفاده از آن را کنار بگذاریم پس انسان باید طبق زمان باشد و پیشرفت داشته باشد. همان طور که فردی از امام صادق (ع) پرسید چرا لباسی که شما پوشیدید با لباس پیامبر متفاوت است؟ امام فرمودند: چون زمان من با زمان پیامبر (ص) متفاوت است. این نشان میدهد که خود ائمه هم با پیشرفت زمان همراه بودند.

 در این نشست سعیده مکاری به عنوان موافق گفت: سبک زندگی اسلامی یعنی مجموعه ای از الگوهای رفتاری در حوزه های زندگی بشری. مؤلفه های سبک اسلامی توحید محوری است ولی مؤلفه های سبک مدرنیته انسان محوری است. چون شناخت صحیحی از دین اسلام نداریم فکر می کنیم دین اسلام فقط صرف یک سری عبادات است در صورتی که دین اسلام برای تمامی ابعاد زندگی انسان برنامه ی صحیحی دارد. مدرنیته انسان را به مادی گرایی پیش می برد و هیچ رشد و تعالی برای روح ندارد. اسلام با پیشرفت مخالفتی ندارد به طوری که در بحث شبکه های مجازی می توان از شبکه های اسلامی استفاده نمود.

نیلوفر ابراهیم آبادی از دیگر موافقین گفت: سبک زندگی اسلامی دو بعد دارد یک بعد مادی و یک بعد معنوی، بعد مادی همین وسایل و ابزار است و بعد معنوی رشد و تعالی و رستگاری انسان است. وی ادامه داد: دنیای مدرن در خانواده، مصرف گرایی افراطی است و خرید بیش از اندازه کالا، چند شغله بودن در خانواده ها و اینکه هدف وسیله را توجیه می کند، اگر هدفت پول است از هر وسیله ای استفاده کن مثل قمار، ربا و رشوه. در صورتی که زندگی اسلامی این طور نیست و نتیجه را به خدا می سپرد.

در پایان نشست حجت الاسلام علیرضا ناجی در جمع بندی سخنان مخالفین و موافقین گفت: همه ی ما معتقدیم که بین سبک زندگی اسلامی و سبک زندگی مدرن تضاد هست و این تضادها در زندگی مرد و زن تغییر کرده است و هویت زنانه و مردانه جزء تضادهای دنیای مدرن است. یکی از تضادهایی که در زندگی مدرن است الگوگیری از غرب است یعنی الگوهایی که دنیای مردن به ما می دهد مثل اشتغال زنان در بیرون از منزل و خانواده که قوام خانواده را از هم می پاشد. اصل مدرنیته جنگ با دین است.

وی خاطر نشان کرد: مدرن و مدرنیته مؤلفه های مثبتی هم دارد و تمامش منفی نیست. سبک زندگی اسلامی کمال انسان به قرب خدا است در سایه عبودیت و تقوا و یک انضباط رفتاری خوب و خاصی در مؤمن ایجاد می شود. آداب و توحید با هم در ارتباطند یعنی دو سویه هستند بر اساس ادب الهی که تأثیر جهان شناسی یکی از مبانی سبک زندگی اسلامی است. ابزار ها را در جای خودش استفاده کنیم و بنا به گفته ی دکتر رحیم پور ازغدی ما برخوردمان با مدرنیته آری یا نه؟ نیست یک جاهایی می گوییم آری و یک جاهایی می گوییم نه.