کد مطلب: 20059 تعداد بازدید: ۳۱۲

عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت اصفهان

قرآن نمی گوید کسی که نفسش پاک است، رستگار شد

شنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۴۲:۱۹

 نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبریبا بیان اینکه قرآن می گوید رستگار شد، کسی که نفسش را پاک کرد گفت: رستگاری مربوط به عمل اختیاری انسان است.

آیت الله سید ابوالحسن مهدوی، نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری در نشست فصل تابستان مدیران و معاونین فرهنگی مدارس علمیه خواهران استان اصفهان گفت: خدای متعال در آیات سوره شمس یازده قسم را یاد فرموده که در قرآن بی نظیر است و هیچ جایی در قرآن نیست که خداوند به این اندازه قسم یاد کرده باشد.

آیت الله مهدوی اظهار داشت:شبهه مهمی که در مباحث اخلاقی وجود دارد این است که اگر کسی اخلاق بدی دارد، اخلاقش قابل عوض شدن نیست، مانند این است که بگوییم کسی که روحیه عصبانی، وسواس، دروغگویی دارد، دیگر تا آخر عمر اخلاقش همین است و عوض شدنی نیست.

 وی ادامه داد: قرآن کریم این تفکر را رد می کند و در قد افلح من زکها فرمود: رستگار شد کسی که نفس خودش را تزکیه کرد و این آیه شریفه با بیان دو  دلیل می رساند که اخلاق قابل عوض شدن است و  از دو بخش آیه انسان متوجه می شود که تزکیه نفس یک امر اختیاری است.

عضو مجلس خبرگان رهبریاذعان داشت:استدلال اول کلمه افلح یعنی رستگار شد، زیرا رستگاری مربوط به عمل اختیاری انسان است و اگر کاری نشد و یا جبری باشد، رستگاری را به انسان نسبت نمی دهند.

آیت الله مهدوی اظهار داشت:آنجایی که عمل غیراختیاری است، خوب بودن به انسان نسبت داده نمی شود و قرآن می فرماید: قد افلح رستگار شد، معلوم می شود عمل اختیاری را خود شخص انجام داده است.

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره بهدلیل دوم که کلمه زکی است گفت:  قرآن نمی گوید کسی که نفسش پاک است، رستگار شد، بلکه می گوید رستگار شد کسی که نفسش را پاک کرد.

وی تاکید کرد: زکی و پاک کرد، تحصیل کردنی است و تحصیل در جایی است که از قبل سابقه عدم  وجود دارد، یعنی قبلش پاک نبوده و این شخص با زحمت نفس خودش را پاک کرده است.

نماینده مجلس خبرگان توضیح داد:اسب وحشی را با تمرین هایی آنچنان تحت تربیت قرار می دهند در حالیکه جسم همان است، روحیه او عوض می شود و فرمان می برد، حال چطور می توانیم اخلاق حیوان را عوض کنیم ولی نمی شود اخلاق یک انسان را عوض کرد.

 

آیت الله مهدوی افزود:انسان به دلیل وجود عقل بهتر از حیوان می تواند اخلاقش را عوض کند، چون عقل از درون مثل یک حاکم او را نصیحت می کند.

وی با بیان اینکه مباحث اخلاقی دو مرحله علمی و عملی دارد تصریح کرد:  مرحله علمی، دانستن اخلاق های خوب و بد و تعریف آنهاست و راهکار دست یافتن به مرحله اول، کتاب خواندن است.

وی توصیه کرد: کتاب اخلاقی محجه البیضا و کتاب الحقائق مرحوم فیض کاشانی در مباحث اخلاقی خوانده شود.

 

آیت الله مهدوی بیان داشتبعد از فهمیدن  اخلاق خوب و بد، مرحله دوم  بررسی وجود اخلاق های بد در انسان است تا با تمرین  آن ها را برطرف و یا در اخلاق های خوب، آنها را ایجاد نماید.

وی گفت: مرحله دوم، مرحله عملیاتی است که باید با خود تطبیق نمود و متوجه کمبودها و ناقصی ها شد و برای رفع این ناقصیها باید از استاد راهنمایی گرفت.

 وی با تاکید بر اینکه روحیه تقرب به خدا در زن ها به دلیل ظرافت روحی آنها خیلی شدیدتر از مردان است گفت: اگر این محبت در مسیر عشق به خدا و اهل بیت قرار بگیرد، کولاک می کند.

وی خطاب به طلاب خواهر تاکید کرد: قوه محبت را تقویت و به فعلیت برسانید و آن را به امام زمان، قرآن و خدا متصل کنید.

استاد اخلاق حوزه علمیه اصفهان ابراز داشتمحبت در حرکت و تقرب انسان به خداوند بسیار تاثیرگذار است و حتی بعضی معتقدند بیشتر از عمل صالح، چرا که ریشه عمل صالح در محبت است.

وی با اشاره به اینکه وقتی عبادتی را با شوق انجام دهیم، خیلی بیشتر تاثیر می گذارد افزود: اگر انسان عبادت را با کراهت یا با تحمیل بر نفس خود انجام دهد، از عبادتش زیاد نتیجه نمی گیرد.

 وی با بیان اینکه اگر انسان با عشق به خدا، نماز خواند و با عشق به خدا، عبادت کرد، بسیار جلو می رود گفت: هر چه عقل انسان تقویت شود، نفسش تضعیف می شود و بهتر می تواند به خداوند نزدیک شود.

آیت الله مهدوی بیان داشتزن ها بیشتر از مردان سقوط می کنند، زیرا دام هم بیشتر برای آن هاست و همان اندازه که می توانند تقرب بیشتری پیدا کنند، دام هم بیشتر برای آن هاست.