کد مطلب: 19543 تعداد بازدید: ۲۷۹

فروش 1023جلد از كتببانوان طلبهتوسط مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان

چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۵:۲۱
تعداد 1023 جلد از کتب بانوان طلبه توسط غرفه فروش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان در دوازدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به بازدیدکنندگان و مدارس علمیه خواهران استان اصفهان فروخته شد.
خانم بهشتی معاون فرهنگی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان با بیان اینکه در دوازدهمین دوره نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان با 124 عنوان کتاب برای فروش حضوری پررنگ داشت گفت: از 124 عنوان کتاب تعداد 12 عنوان  از کتب بانو مجتهده امین (ره) و بانو همایونی بود که ده دوره از این عناوین به فروش رسید.
معاون فرهنگی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان کتب ارائه شده از بانو مجتهده امین(ره) را شامل: تفسیر مخزن العرفان، اخلاق، معاد، روش خوشبختی، اربعین هاشمیه، سیر و سلوک، مخزن اللئالی و نفحات الرحمانیه عنوان نمود.
وی آثار دیگر در نمایشگاه را از بانوان طلبه استان های اصفهان، مرکزی، خراسان رضوی، زنجان، قم و کتب نشر هاجر دانست.
وی خاطر نشان کرد کتب ارائه شده با تخفیف 25 در صدی در اختیار بازدید کنندگان قرار گرفت.
گفتنی است تعداد 78 عنوان از 136 عنوان کتاب تالیفی بانوان طلبه از استان اصفهان می باشد که با استقبال چشمگیری از سوی بازدیدکنندگان قرار گرفت.