کد مطلب: 16119 تعداد بازدید: ۴۲۵

اطلاع نداشتن از احکام اسلامی از مبانی اصلی تغییر سبک زندگی اسلامی

شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۵۸:۰۵
استاد اخلاق مدرسه علمیه زهرائیه نجف آباد با اشاره به تغییر سبک زندگی ایرانی‌اسلامی گفت: عدم اطلاع صحیح از احکام اسلامی یکی از مبانی اصلی تغییر سبک زندگی اسلامی است.
 زهرا رضایی استاد اخلاق مدرسه علمیه زهرائیه نجف آباد با اشاره به اهمیت ویژه تغییر سبک زندگی ایرانی‌اسلامی گفت: بالابردن سطح آگاهی طلاب خواهر در زمینه سبک زندگی و فعالیت های اجتماعی ‌فرهنگی آنان در سطح شهرستان، تاکنون نمود ویژه ای داشته است.
این مبلغ و استاد مدرسه علمیه زهرائیه تصریح کرد: آموزش سبک زندگی ایرانی اسلامی به مردم از وظایف ویژه طلاب و مبلغان است که باید از خانواده ها و به دنبال آن مدارس آغاز گردد.
رضایی برگزاری چنین دوره هایی را برای خانواده ها مفید دانست و گفت: این دوره مورد استقبال زیادی قرار گرفت و طی دو روز برگزاری، ابتدا به پرسش های مربوط به مباحث روز پرداخته شد و پس از آن، آسیب شناسی آرامش در خانواده مطرح گردید و همچنین به بحث بلوغ در نوجوان و عوامل ایجاد و جلوگیری از بلوغ زودرس مورد تبیین قرار گرفت.
وی با تأکید بر اینکه عدم اطلاع صحیح از احکام اسلامی که یکی از مبانی اصلی سبک زندگی اسلامی است، باعث ایجاد بسیاری از معضلات و ناراحتی های خانواده گردیده، افزود: در این دوره، زمانی را نیز برای پاسخ گویی به احکام ویژه زنان، محرم و نامحرم و پوشش اختصاص دادیم تا خانواده ها با ریشه آسیب ها آشنا شده و مسیر صحیح را تشخیص دهند.
وی ادامه داد: برگزاری چنین دوره هایی تنها مقدمه ای برای آشنایی با این مباحث است و خانواده ها به ویژه مادران و همسران باید بیش از پیش در این زمینه اطلاع کسب کنند تا بتوانند در صورت بروز مشکلات، با دیدی باز به حل آن بپردازند.
گفتنی است این دوره آموزشی با حضور200 نفر از همسران نیروی های انتظامی شهرستان نجف آباد برگزار شد.مبلغان و طلاب خواهر مدارس علمیه حضور ویژه‌ای در این عرصه داشته اند.