کد مطلب: 16049 تعداد بازدید: ۴۹۹

برگزاری مصاحبه علمی مهارتی اساتید و داوطلبان تدریس سطح دو مدارس علمیه خواهران استان اصفهان

سه شنبه ۳۰ دى ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۴۶:۵۳
مصاحبه علمی مهارتی اساتید و داوطلبان تدریس سطح دو مدارس علمیه خواهران استان اصفهان برگزار شد.
زهرا شفیعی معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان اصفهان تصریح کرد:ارزیابی اساتید و داوطلبان تدریس مدارس علمیه خواهران سطح دو این استان در 4 روز و در محل مدیریت استان اصفهان برگزار شد.
وی هدف از ارزیابی اساتید را تامین مدرس برای شهر هایی که با کمبود استاد رو به رو هستند و همچنین مسافت زیادی با مرکز استان دارند عنوان کرد.
وی افزود: تعداد 19 نفر از اساتید و داوطلبان تدریس معرفی شده از مدارس علمیه خواهران استان اصفهان در هفت گرایش ادبیات عرب، فقه و اصول، تفسیر، نظام سیاسی، تاریخ تشیع، فلسفه، منطق و عقاید مورد ارزیابی قرار گرفتند .
معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان اصفهاناظهار داشت: داوطلبان این دوره پس از طی مراحل و تایید نهایی جهت تدریس به مدارس علمیه معرفی خواهند شد.