کد مطلب: 15598 تعداد بازدید: ۴۹۶

مشکلات جامعه با تکیه بر علم و خودباوری قابل حل است

شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۰۶:۳۰
معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان اصفهان گفت: مشکلات کنونی جامعه با تکیه بر علم و خودباوری قابل حل است.
عفت رمضانيان،  معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان اصفهان با اشاره به اهمیت توسعه علمی تحقیقاتی در حوزه های علمیه گفت: اصفهان در زمینه برپایی کرسی های آزاد اندیشی در  حوزه علمیه رتبه سوم  در کل کشور را داراست.
پیشرفت روزافزون علم در فضای کنونی فضای جدیدی به ارمغان آورده است که خود پدید آورنده خواست ها و نیازهای جدیدی است.
وی با بیان اینکه توسعه اندیشه و علم در حوزه های علمیه مورد توجه است اظهار داشت: بدون انجام تحقیقات و پژوهش نمی توان به افقی روشن امیدوار بود.
معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان اصفهان  گفت: ساماندهی پژوهش ها، جذب و تربیت پژوهشگران و برنامه ریزی و سرمایه گذاری در زمینه توسعه علمی از اهمیت والایی برخوردار است که باید در راس برنامه ها قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه مشکلات کنونی جامعه با تکیه بر علم و خودباوری قابل حل است تصریح کرد: در چنین فضایی اهمیت پرداختن به توسعه علمی تحقیقاتی روشنتر می شود.
رمضانيان ابراز داشت: طلاب در حوزه های علمیه می تواننند یک حرکت علمی فراگیر در عرصه علوم انسانی بوجود آورند.
وی با تاکید بر لزوم ارتقا مهارت های طلاب اظهار داشت: کرسی های آزاد اندیشی می تواند زمینه ظهور و رشد اندیشه ها را در حوزه های علمیه فراهم نماید.
وی با بیان این که در حوزه های علمیه اصفهان تا کنون 4 کرسی آزاد اندیشی برگزار شده است خاطر نشان کرد: اصفهان رتبه سوم  را در زمینه برپایی کرسی های آزاد اندیشی  در کل کشور  را داراست.