کد مطلب: 11898 تعداد بازدید: ۴۹۷

برگزاری کمیسیون پایان نامه های طلاب سطح سه گرایش تفسیر و علوم قرآنی در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان

برگزاری کمیسیون پایان نامه های طلاب سطح سه گرایش تفسیر و علوم قرآنی در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان

چهارشنبه -۷۸ فروردين -۶۲۱ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰
برگزاری کمیسیون پایان نامه های طلاب سطح سه گرایش تفسیر و علوم قرآنی در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان کمیسیون پایان نامه های طلاب سطح سه گرایش تفسیر و علوم قرآنی در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان برگزار شد. عفت رمضانيان معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان اصفهان با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون پایان‌نامه‌های سطح سه در این استان تصریح کرد: این کمیسیون با حضور آقایان برقی کار، جعفری، مسترحمی و الهی دوست در محل این مدیریت استان برگزار شد. وی افزود: در این کمیسیون هفت طرح اجمالی و نه طرح تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت . معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان اصفهان نه موضوع تصویب شده در این کمیسیون را شامل: چند معنایی در قرآن کریم، کارکردهای تعابیر عاطفی در قرآن، راه های شکوفایی و رشد عقل از منظر علامه طباطبایی، مراتب تشکیکی کمال انسانی از نظر وجودی با تاکید بر قصص انبیا الهی در قرآن، زندگی هدفمند از منظر قرآن، آینده بشریت از دیدگاه قرآن و عهدین، ترجمه و نقد دیدگاه خانم سلوا درباره انسجام متنی سوره احزاب عنوان کرد.