کد مطلب: 105101 تعداد بازدید: ۴۲

«تلألو ایثار در وجود زن» منتشر شد

شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۱۷:۴۶
کتاب (تلألو ایثار در وجود زن ) به قلم مژگان ثابتی به همت انتشارات حکیم روز، در ۱۵۲ صفحه به چاپ رسیده است.

کتاب (تلألو ایثار در وجود زن ) توسط مژگان ثابتی در سال ۱۳۹۹ توسط انتشارات حکیم روز، در ۱۵۲ صفحه به چاپ رسیده است، در این کتاب تمرکز نویسنده بر روی جمع آوری آیات و روایات مرتبط با عرصه های ایثارگری زنان در محیط خانه و اجتماع بوده است.

بحث از نحوه حضور زنان در خانواده و اجتماع و مسائل مربوط به آن همواره یکی از بحث‌های داغ و پرهیاهو در بین اندیشمندان مکاتب مختلف بوده است که هر کدام با توجه به منظومه فکری و آراء و عقاید خویش از آن سخن گفته‌اند و عمدتا نیز از دو سوی جاده اعتدال به بیراهه‌ی افراط و تفریط درغلطیده‌اند. معتدل‎ ترین و متناسب ‎ترین نگاه را در این بین بنابر آنچه از آیات و روایات بر می‌آید دین اسلام به این قضیه دارد.

دین اسلام تأکید اولیه خویش را بر حضور در جایگاه همسری و مادری نهاده اما حضور اجتماعی زن را نیز در چارچوب موازین و نیز لحاظ خصوصیات و شأن و منزلت وی اجازه می‌نماید. آنچه این پژوهش درصدد ارائه و تبیین آن است، این است که حضور و ایفای نقش زنان چه در خانواده و چه در جامعه اسلامی، در حد انجام وظایف متوقف نمانده و زنان مسلمان با پافرا نهادن از حد انجام وظایف، این حضور را به حضوری فداکارانه و ایثارگرانه مبدل نموده اند. در این کتاب، به تبیین عرصه ‎های ایثارگری زنان در نگرش دینی و راه‌های وصول به آن در آیات و روایات پرداخته شده است.

فصل اول کتاب به تبیین و ارائه کلیات موضوع و مفهوم شناسی اختصاص یافت. فصل دوم، در دو گفتار به عرصه‌های ایثارگری زن در محیط خانواده و راهکارهای وصول به آن در آیات و روایات پرداخت. فصل سوم در سه گفتار به بررسی عرصه‎ های حضور ایثارگرانه زن در حیطه ‎های سیاست، اقتصاد و فرهنگ پرداخت.