کد مطلب: 104064 تعداد بازدید: ۱۶

دفاع پایان نامه «تفسیر تطبیقی تأیید حضرت عیسی(ع)‏ به روح القدس از منظر مفسران فریقین»

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۰:۴۷
طلبه سطح سه موسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا(س) اصفهان از پایان نامه خود با عنوان «تفسیر تطبیقی تأیید حضرت عیسی (علیه‌السلام)‏ به روح القدس از منظر مفسران فریقین» دفاع کرد.

سمیه  اکبری، طلبه سطح سه موسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا(س) اصفهان، از ارائه پایان نامه خود با عنوان «تفسیر تطبیقی تأیید حضرت عیسی (ع)‏ به روح القدس از منظر مفسران فریقین» با راهنمایی دکتر محسن خوشفر دفاع کرد.

اکبری در جلسه دفاع از پایان نامه خود گفت: خداوند در قرآن تأیید حضرت عیسی (علیه‌السلام) به روح القدس را در سه آیه به صورت (ایدناه و ایدتُّک) بیان فرموده، در این پژوهش به این که مراد از تأیید حضرت به چه معناست و همچنین روح القدسی که حضرت را تأیید می‌کند، کیست یا چیست؛ پرداخته شده و نظرات مفسران فریقین در این زمینه به همراه ادله‌ای که بیان کرده‌اند؛ از طریق احصاء نظرات مفسران به روش تفسیر تطبیقی- مقارنه‎ای، در این تحقیق انجام گرفته شد.

وی به نتایج به دست آمده در این پژوهش اشاره کرد و ادامه داد: دیدگاه مفسران شیعی در مورد روح القدس شامل جبرئیل، روح حضرت عیسی، انجیل، اسم اعظم حق تعالی، نیروی غیبی معنوی است ‏‏و دیدگاه مفسران اهل تسنن در مورد روح القدس شامل جبرئیل،  روح حضرت عیسی(علیه‌السلام)،  انجیل، اسم اعظم حق تعالی است.

طلبه موسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا(س) اصفهان گفت: دیدگاه مفسران شیعی در مورد تأیید حضرت عیسی توسط روح القدس شامل تقویت و نیرو رساندن از خارج، طهارت و پاکیزگی روح حضرت عیسی، سخن گفتن در گهواره با مردم، نزول انجیل، نزول وحی و حفظ حضرت عیسی (علیه‌السلام)است.

اکبری ‏‏دیدگاه مفسران اهل تسنن در مورد تأیید حضرت عیسی توسط روح القدس را شامل تقویت و نیرو رساندن از خارج، طهارت و پاکیزگی روح حضرت عیسی (علیه‌السلام)، سخن گفتن در گهواره با مردم، نزول انجیل، معجزات بیان کرد.

وی گفت: دلیل تغییر سیاق از متکلم وحده به متکلم مع الغیر به دلیل تفاوت در نوع مخاطب است. ‏‏در واژه ایدتُک مخاطب، حضرت عیسی(علیه‌السلام) است که پیغمبر و عبد خداست، لذا لزومی ندارد، که با کبریایی خودش با او صحبت کند؛ بنابراین با رحمتش با او صحبت می‌کند و نعمت‌هایی را که به او ارزانی داشته، یادآوری می‌کند؛ اما در واژه «ایدنا» مخاطب خداوند، کفار هستند؛ بنابراین خداوند عظمت و قدرت خود را در موضع کبریایی بیان می‌کند، تا آنها را منکوب کند.