• پنجمین مراسم جشن تبریک ازدواج بانوان طلبه (۲۲)
  • پوستر های گرافیکی آغاز امامت حضرت مهدی (۵)
  • پوستر به مناسبت حماسه نهم دی ماه 88 (۹)
  • پوسترهای زیبا و با کیفیت اربعین حسینی (۷)