کد مطلب: 15636 تعداد بازدید: ۲۸۸

جلسه دفاع از پایان نامه سطح سه

شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴
موضوع:
احکام همسر غایب مفقود الاثر در مذاهب خمسه وحقوق ایران
         استاد راهنما: جناب آقای حسین قربانی (زیدعزه)
                استاد مشاور: جناب آقای احمد عابدینی (زیدعزه)
                استاد داور: جناب آقای مسعود راعی  (زیدعزه)
طلبه: مرضیه دادخواه
زمان:یکشنبه 11/05/94 ، ساعت 8 صبح
مكان: سالن اجتماعات، مدیریت حوزه¬های علمیه خواهران استان اصفهان
حضور پژوهشگران و سایر علاقمندان را گرامی می¬داریم
آدرس : اصفهان- میدان شهدا- خیابان ابن سینا – کوچه شهید سرخوش – کوچه بهداشت
مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان